Náš tým

Šárka Sochůrková - hudební pedagog

3 děti (14, 8 a 6 let)

 

Kontakt: 777 602 467

 

Vzdělání 

1995               absolvent ZUŠ obor: housle, klavír, zpěv

2000 - 2002    kurzy psychologie na FFUK

2002               absolutorium Pražské konzervatoře (housle, klavír), diplomová práce, titul DiS.

                       úspěšně dokončené 3 roky studia zpěvu na Pražské konzervatoři

                     

Umělecká činnost

1985 - 1995       členka Kühnova dětského sboru

1999 - 2008       členka Komorního orchestru Berg

2000 - 2003       členka orchestru Solisti di Praga a souboru Rožmberská kapela

2001 - 2002       hostující členka v Komorním sboru Českého rozhlasu

2003 - dosud      založení Agentury Musica (pořádání koncertů a hudebních kurzů pro děti)

2003 - dosud      sólové koncerty, výuka hudby, natáčení CD aj.

 

Pedagogická činnost a práce s dětmi

2001               vedoucí na dětském táboře (Agentura Star Line)

2002 - 2003    lektorka v Domě Um ve Strašnicích (sólový zpěv, folková kytara, zobcová flétna, dětský sbor)

2002 - 2003    ZUŠ Music Art Praha 4 - Modřany (výuka hry na zobcovou flétnu a klavír)

2005 - 2010    založení dětského centra Veselý domeček  - Osnice u Jesenice (hlídání dětí se zaměřením na hudbu)

2007 - 2008    příměstské tábory ve Zdiměřicích (Fitness Mamut)

2005 - 2013    výuka hudebních kroužků v MŠ Jesenice, Osnice, Dobřejovice a Horní Jirčany

2012 - 2014    hudební kurz "Zpívánky" v MŠ Kamarád (Jesenice u Prahy)

2013 - 2016   lektorka zpěvu a hry na hudební nástroje v HHobbies Hazard (Jesenice u Prahy)                     

2013 - 2018    založení soukromé Školičky U Oveček - Jesenice u Prahy

                        (školička s výchovně - vzdělávacím programem zaměřeným na hudbu)

                       soukromá výuka hudby

 

Vlastnosti a zájmy

Zodpovědnost, komunikativnost, práce s dětmi

Příroda, turistika, cykloturistika, psychologie

 

Mgr. Ivana Loudová - speciální pedagog a logoped

2 děti (18 a 14 let)

 

 

 

 

Ukončené vzdělání:                  VŠPedFUK, obor speciální pedagogika, učitelství

             Diplomová práce na téma: činnost speciálně pedagogického centra                     

             Státní zkouška z logopedie a somatopedie

 

Praxe:                                     1993     FN Motol – I. stupeň ZŠ pro dlouhodobě hospitalizované děti

Náplň práce – učit hospitalizované děti, zvládat rozsah učiva celého

I. stupně, rychlá orientace v učebnicích a pracovních sešitech, citlivý přístup s ohledem na konkrétní omezení pacienta

 

1993 – 1996   ZŠ Socháňova Praha 17 -  I. stupeň ZŠ pro děti se specializovanými poruchami učení a chování – mikrotřída

Náplň práce – učit ve třídách I. stupně ZŠ děti s poruchami učení a chování,

klást důraz na přiměřené tempo a názornost při vysvětlování jednotlivých úkolů,

individuální přístup, úzká spolupráce s rodiči, psychology, lékaři,

slovní hodnocení, improvizace, připravování vlastních pracovních listů  

 

Depistáž dětí s logopedickými vadami v MŠ Socháňova, odstraňování lehčích vad za dohledu klinického logopeda, grafomotorická průprava

 

1996 – 2000  Zaměstnaná jako asistentka ředitele pro obchod a logistiku v nadnárodní společnosti zabývající se telekomunikační technikou – GSMobil Cz s. r. o.

 

MD 2000 – 2008  Spolupráce s mateřským centrem v Řepích, vytváření vzdělávacích a zábavných programů pro předškolní děti

 

Doučování učiva základní školy

                                                          

2008 – 2012    Zaměstnaná ve firmě Ovis CZ s. r. o. jako asistentka ředitele

2013 - 2018     učitelka ve Školičce U Oveček 

 

Náplň práce:

  •     Grafomotorická cvičení na uvolnění ruky
  •     Cvičení na logiku
  •     Kresba
  •     Základ matematických dovedností
  •     Logopedická cvičení
  •     Cvičení na správnou artikulaci                                                                                               
  •     Náprava výslovnosti            
  •     Slovní zásoba
  •     Říkadla

Petra Kapounková - soukromé hlídání dětí

3 děti (17, 15 a 12 let)

 

 

 

Vzdělání:

SOU

 

Profesionální praxe:

1990-1993   Jesle Brno, Šelepova 5

                  Pomocná vychovatelka

1998-2000   Country Life, Jungmannova, Praha 1

                  Pokladní, příprava pokrmů zdravé výživy, prodej

2000-2006   MD

2006-2007   Školička Jahůdka- soukromá, Jesenice

                  Vychovatelka dětí

2007-2010   Školička Beruška-soukromá, Jesenice

                   Vychovatelka dětí

2012 -   dosud Mateřská škola Kamarád

            Školnice

2013 - 2018 Školička U Oveček, Jesenice - pečovatelka o děti

 

Mgr.Hana Lynch, LL.M. - lektorka Aj, pohybová průprava, lektorka tance

2 děti (14 a 16 let)

 

 

 

 

Vzdělání:

1988 – 1995 Karlova Univerzita, Právnická fakulta /obdržen titul Mgr./

1990 University of Roscilde, Dánsko /European Community Social Security Systems/

1993 University of Tilburg, Nizozemí /European Studies, Zákony EU/

1994-5 Central European University /LL.M. titul, státní systémy sociálního zabezpečení/

1996 Asser College Europe /postgraduální studium International Trade and Bussiness Law, International Trade Law Research Project/

 

Praxe:

1992-1993 Právnická komerční a advokátní kancelář Nejedlík, Zíma&spol., advokátní praxe

1994 Credit Lionnais Bank, právnická praxe

1995-1996 Delloite and Touche, Praha, právník, oddělení daňově právní

1996-1998 Clifford Chance, advokátní kancelář, právník

1998-2001 ING Bank, právník

2001 narození Karolínky

2003 narození Nicolky

2004 doposud otevření vlastního pohybového studia v Jesenici

 

Lektorský kurz tance /Akademie Mileny Králové, Škola tance Adly Čumpelíkové, Centrum tance Praha/

Osvědčení o absolvování kurzu MBC /dětský pohybový systém/

Osvědčení o absolvování kurzu Pohyb dětí a s dětmi

2006 doposud Výuka pohybu a tanců MŠ a ZŠ Sunny Cannadian

2004 doposud Pořádání dětských tanečních školkových programů na zakázku

2013 Osvědčení o kvalifikaci Projektový manažer