Srpnové příměstské tábory U Oveček

Srpnové příměstské tábory U Oveček

Příměstské tábory U Oveček

od 5. 8. 2013 v době 7.30 - 18.00 hod. každý pracovní den

1) Pohádkový týden: 5. - 9. 8. 2013

Týden plný pohádek známých i méně známých. Děti si samy vyrobí kostýmy i kulisy a společně nacvičíme pohádku, která bude součástí závěrečné besídky. Každé dítě dostane svou roli a vžije se tak do postavy pohádkové bytosti. Součástí tohoto turnusu je i loutkoherectví - U Oveček máme mini divadlo! A na besídce zazpíváme rodičům naši táborovou "Pohádkovou písničku." Děti budou odměněny drobnými dárky.

Volná místa: 10

CENA: 3.500 Kč

 

2) Týden s Paní Hudbou: 12. - 16. 8. 2013

Turnus zaměřený na společné muzicírování, hudební výchovu, poslech CD a hudebně-motorické hry. Součástí programu je i každodenní výuka hry na zobcovou flétnu a seznámení s těmito hudebními nástroji: housle, kytara, keyboard, harmonika a Orffovy hudební nástroje. Děti budou mít možnost si na hudební nástroje zahrát, a tak si rozšíří dosud nepoznaný svět. Pro každé dítě je připraven potřebný notový materiál a možnost zapůjčení zobcové flétny. Pro rodiče bude na závěr turnusu uspořádána besídka, kde děti předvedou, co se za týden U Oveček naučily. Každý účastník obdrží jako dárek CD!

Volná místa: 10

CENA: 3.900 Kč

 

3) Výtvarný týden: 19. - 23. 8. 2013

Máte doma nadané dítě, které rádo maluje, vyrábí a různorodě tvoří? Pak bude tento turnus pro něj nejvhodnější! Týden je zaměřený na kreativitu každého jedince. Budeme pracovat na společně namalovaném obrazu a každý den se budeme zabývat jinými technikami. Pro mladší děti je připraveno kromě jiného: modelování a pečení z vizovického těsta, pro starší děti: malování na hedvábí a výroba hračky. Na konci turnusu zorganizujeme pro rodiče výstavu našich prací s pohoštěním a každý účastník tohoto turnusu od nás obdrží na památku hodnotný dárek!

Volná místa: 10

CENA: 4.200 Kč

 

4) Týden s přírodou a sportem: 26. - 30. 8. 2013

Náš domeček U Oveček nám nabízí fantastickou příležitost, jak každý den souznit s přírodou. Nejen že nám Jesenice nabízí příjemné procházky kolem rybníka Pančáku, ale na našem pozemku máme ZOO koutek, kde chováme ovečky, kozy, králíky i slepičky. Děti mohou denně pozorovat jejich chování, krmení a zvyklosti. Společně si budeme povídat o krásách přírody, čekají nás přírodovědecké pokusy a nebudou chybět ani sportovní aktivity a soutěže s odměnami. V případě příznivého počasí nás čeká závěrečné posezení s rodiči na zahradě, kde děti obdrží diplomy za sportovní soutěže a nebudou chybět ani drobné dárky, které věnovala Mladá fronta.

Volná místa: 10

CENA: 3.300 Kč

 

UPOZORNĚNÍ:

Příměstské tábory jsou vhodné pro všechny děti do 10 let.

Každý turnus se řídí provozním řádem, podmínkami a denním režimem školičky U Oveček - viz. náš web.

Cena zahrnuje: stravu (oběd, 3 svačinky, pitný režim), veškeré pomůcky na tematicky zaměřené turnusy, celodenní odbornou péči o děti a profesionálně vedený každodenní program, odměny a ceny při soutěžích, dárky pro děti na závěrečných besídkách, zapůjčení hudebních nástrojů, pojištění celé akce, v případě příznivého počasí výlet busem.

Kurzovné je nevratné, a to i v případě nemoci.