Mgr. Ivana Loudová - speciální pedagog a logoped

Mgr. Ivana Loudová - speciální pedagog a logoped

2 děti (18 a 14 let)

 

 

 

 

Ukončené vzdělání:                  VŠPedFUK, obor speciální pedagogika, učitelství

             Diplomová práce na téma: činnost speciálně pedagogického centra                     

             Státní zkouška z logopedie a somatopedie

 

Praxe:                                     1993     FN Motol – I. stupeň ZŠ pro dlouhodobě hospitalizované děti

Náplň práce – učit hospitalizované děti, zvládat rozsah učiva celého

I. stupně, rychlá orientace v učebnicích a pracovních sešitech, citlivý přístup s ohledem na konkrétní omezení pacienta

 

1993 – 1996   ZŠ Socháňova Praha 17 -  I. stupeň ZŠ pro děti se specializovanými poruchami učení a chování – mikrotřída

Náplň práce – učit ve třídách I. stupně ZŠ děti s poruchami učení a chování,

klást důraz na přiměřené tempo a názornost při vysvětlování jednotlivých úkolů,

individuální přístup, úzká spolupráce s rodiči, psychology, lékaři,

slovní hodnocení, improvizace, připravování vlastních pracovních listů  

 

Depistáž dětí s logopedickými vadami v MŠ Socháňova, odstraňování lehčích vad za dohledu klinického logopeda, grafomotorická průprava

 

1996 – 2000  Zaměstnaná jako asistentka ředitele pro obchod a logistiku v nadnárodní společnosti zabývající se telekomunikační technikou – GSMobil Cz s. r. o.

 

MD 2000 – 2008  Spolupráce s mateřským centrem v Řepích, vytváření vzdělávacích a zábavných programů pro předškolní děti

 

Doučování učiva základní školy

                                                          

2008 – 2012    Zaměstnaná ve firmě Ovis CZ s. r. o. jako asistentka ředitele

2013 - 2018     učitelka ve Školičce U Oveček 

 

Náplň práce:

  •     Grafomotorická cvičení na uvolnění ruky
  •     Cvičení na logiku
  •     Kresba
  •     Základ matematických dovedností
  •     Logopedická cvičení
  •     Cvičení na správnou artikulaci                                                                                               
  •     Náprava výslovnosti            
  •     Slovní zásoba
  •     Říkadla