Předškoláček

 

Předškolní přípravka s Mgr. Ivanou Loudovou

  • Grafomotorická cvičení na uvolnění ruky
  • Cvičení na logiku
  • Kresba
  • Základ matematických dovedností
  • Logopedická cvičení
  • Cvičení na správnou artikulaci                                                                                               
  • Náprava výslovnosti            
  • Slovní zásoba
  • Říkadla                                                                                                  

 

CENA:

1)  Individuální výuka:

 

 400Kč / 45min....Cena-pololetí: 8.400  / 21 lekcí 

 

 2) Skupinová výuka: v počtu 3 dětí
 - 1 krát týdně...............180Kč / dítě / 45 min...........Cena za pololetí: 3.500 Kč / 21 lekcí / 1 dítě
 - 2 krát týdně.......320Kč / dítě / 2 krát 45 min. .........Cena za pololetí: 6.400 Kč / 42 lekcí / 1 dítě

 

Výuka probíhá jednou týdně / 45 min. Pololetí: 21 nebo 42 lekcí - dle Vámi zvolené nabídky. Lekce se nahrazují pouze v případě nemoci lektorky. V ostatních případech je kurzovné za neodchozené lekce nevratné.

 

Přihláška