Předškoláček

 

Předškolní přípravka s Mgr. Ivanou Loudovou


  • Grafomotorická cvičení na uvolnění ruky

  • Cvičení na logiku

  • Kresba

  • Základ matematických dovedností

  • Logopedická cvičení

  • Cvičení na správnou artikulaci                                                                                               

  • Náprava výslovnosti            

  • Slovní zásoba

  • Říkadla                                                                                                  

 

CENA:

 Individuální výuka:

 

 400 Kč / 45 min....Cena-pololetí: 8.400  / 21 lekcí 

 

Výuka probíhá jednou týdně / 45 min. Pololetí: 21 nebo 42 lekcí - dle Vámi zvolené nabídky. Lekce se nahrazují pouze v případě nemoci lektorky. V ostatních případech je kurzovné za neodchozené lekce nevratné.

 

Přihláška