Uplatnění slevy na dani ve zdaňovacím období roku 2017

14.01.2018 12:51

 

V případě zájmu vystavení Potvrzení o výši vynaložených výdajů za umístění dítěte v našem zařízení 

pošlete mail na: sarka@uovecek.cz s těmito údaji o vašem dítěti:

1) jméno a příjmení 

2) datum narození 

3) adresa trvalého bydliště