Docházka v období Vánoc

19.11.2017 22:48

Od 21.11. můžete své děti přihlašovat na docházku v období Vánoc.

Závazná přihláška bude vyvěšena na dveřích v šatně. Čtěte prosím pozorně informace.

Z důvodu plánování dovolených našeho pracovního kolektivu

Vás žádáme do 8. 12. o nahlášení docházky na 22., 27., 28., 29.12. 

Dále pak ještě na 2.1.2018, kdy probíhá v Jesenici poslední den vánočních prázdnin a mnozí máte tento den ještě dovolenou.

Přihláška je závazná. V případě, že nemáte se školkou uzavřenu Smlouvu o docházce a hradíte si docházku jednorázově (hodinový tarif, jednodenní docházka či permanentka),  docházka Vám bude v tomto období účtována i v případě, že dítě do školky nedorazí.