PROVOZ ŠKOLIČKY

Provozní doba

Školička je otevřena každý pracovní den od 8:00 do 18:00 hod.

Žádáme rodiče, aby si děti vyzvedávali nejpozději v 18:00 hod. Poté probíhá úklid našich prostor na další den. V případě, že nemůžete dodržet tuto stanovenou dobu, kontaktujte nás telefonicky vždy s časovým předstihem.

 

Docházka

Pokud je dítě nemocné nebo se z jiných důvodů nedostaví do Školičky, je třeba ho vždy omluvit (stačí forma sms).

Vyzvedávání dětí po obědě provádějte nejlépe v době 12:30 - 12:45 hod. Poté se již ostatní děti chystají na polední klid a byly by rušeny.

Rodič je povinen posílat do Školičky dítě jen zcela zdravé, které je schopno pobytu venku s ostatními dětmi.

V případě, že se dítěti ve Školičce zdravotně přitíží nebo se u něj vyskytnou potíže nejasného původu, které nebyly popsány v Přihlášce či Evidenčním listě dítěte, a které by vedly k ohrožení dětského kolektivu U Oveček, rodič je o jeho stavu neprodleně telefonicky informován a zajistí v co nejkratší možné době převzetí dítěte do své péče.

Zameškaná docházka lze nahradit pouze po dohodě s paní Šárkou Sochůrkovou.

 

Zavírací dny

Státní svátky ČR                            zavřeno

24. - 26. 12. a 31. 12. a 1. 1.            zavřeno

 

 

V případě zájmu je možná domluva na individuálním hlídání i v době zavíracích dnů. V této době však nebude probíhat školkový program.